معرفی مرکزفوریتهای فنی PM :

معرفی مرکزفوریتهای فنی PM :به واحد اقدام سریع خودگردان و پاسخگو به تماسهای اعلام خرابی و اختلال در سیستم اتلاق می گردد که زیر نظر شرکت مهندسی متین الکترنیک فعالیت نموده و با دریافت گزارش خرابی در حوزه فعالیت و محدوده جغرافیایی تحت پوشش ، سریعا تکنسینهای ورزیده و آموزش دیده خود را به محل مورد نظر اعزام نموده و خدمات مورد نیاز را به متقاضیان ارائه می نماید . همچنین این مرکز در قالب قراردادهای پیمانی سرویس ، نگهداری و پشتیبانی با دستگاههای دولتی و بخش خصوصی همکاری می نماید

حوزه فعالیت مرکز :

ارائه سرویسهای PM در شاخه سیستمهای حفاظتی و امنیتی، نظارت تصویری و شبکه های داخلی که شامل موارد ذیل می باشد :

دوربین مداربسته سیستم اعلام سرقت
اعلام حریق
تجهیزات شبکه
اکسز کنترل
راهبند

اهداف مرکز :

  • حفظ کیفیت و استانداردهای سیستم در دوره بهره برداری
  • انجام بازدیدهای فنی پیشگیرانه دوره ای و کنترل عملکرد بخشهای مختلف سیستم
  • رفع خرابی ها و نواقص فنی سیستم و احیاء استانداردها
  • تهیه مستندات فنی سیستم در قالب فرمهایPM برای تجهیزات و بستر سازی
  • تست و کنترل آزمایشگاهی تجهیزات معیوب ، انجام تعمیر ، تعویض و جایگزینی
  • رسیدگی به گزارشات اعلام خرابی بعنوان مرکز پاسخگو و اقدام سریع
  • عقد قراردادهای سرویس و نگهداری سالیانه با کارفرمایان بخش دولتی و خصوصی
  • ارائه مشاوره در حوزه سرویس و نگهداری و ارتقاءو توسعه سیستم
  • آموزش کاربران سیستم بصورت کارگاههای عملی
  • همکاری با شرکتهای مجری جهت پشتیبانی از سیستم در دوره گارانتی