خط مشی کیفیت، محیط زیست، ایمنی و امنیت اطلاعات :

 

شرکت متین الکترونیک در سال 1997 توسط تعدادی از کارشناسان به عنوان عضو گروه متین الکترونیک تأسیس شد. بیش از دو شرکت متین الکترونیکی در بخش های مختلف صنعتی این فرصت را با استفاده از تجربه خبرگان خود در اجرای پروژه ها ایجاد کردند. همچنین متین الکترونیک تجربه ارزشمندی را کسب کرد که بر توانایی رقابتی این گروه افزوده است. در نتیجه ، این شرکت به عنوان یکی از پیمانکاران برجسته در زمینه انرژی شناخته شده است که رسالت این شرکت کمک به توسعه صنعتی کشور از طریق همکاری با شرکت های پیشرو داخلی و خارجی ، جذب و پرورش نیروی انسانی خلاق و استفاده از آخرین فن آوری های موجود است . شركت متین الکترونیک علاوه بر حضور پررنگ به عنوان پيمانكار EP در زمينه انرژي ، تصميم مي گيرد ، همچنين توسعه و گسترش دانش و فن آوري جديد در اين زمينه است.

در همین راستا ، تعهدات خود را نسبت به مقولات زیر اعلام می کند:

1. افزایش رضایت مشتری و طرفین قرارداد

2. نظارت و کنترل بر روی مسائل ایمنی مناسب

3. منابعی متناسب با دانش روزانه فراهم کنید

4. بهبود مستمر سیستم ها

5. پیروی از قوانین و مقررات

6. پیشگیری از آلودگی

7. ارتقاي سطح آگاهی کارکنان

8- افزایش ضریب امنیت اطلاعات

تیم مدیریت انتظار دارد که همه کارکنان با تلاش برای تحقق آرزوهای شرکت به طور مؤثر در روند استقرار و بهبود مداوم این سیستم ها شرکت کنند.