منشور اخلاقی :

 

ما به عنوان یکی از کارمندان شرکت متین الکترونیک معتقدیم که به همراه همه مشاوران و مشتریان ، خانواده متین الکترونیک تشکیل شده است.

ما در زمینه پیمانکاری صنعت انرژی به اهداف ملی خدمت می کنیم. ما به اخلاق زیر اعتقاد داریم و از هیچ تلاشی برای تحقق و نهادینه کردن آنها دریغ نخواهیم کرد:

• عدم حضور و مشارکت در تبانی و اقدامات نامناسب در مناقصات

• داشتن شجاعت به دست آوردن حقوق خود و دیگران با پیروی از قوانین اخلاقی.

• تلاش برای افزایش پذیرش و ارتقاء مسئولیت در جهت گسترش احترام ، شهرت و حرفه ای بودن

• توجه به محرمانه بودن ،شامل : اطلاعات و اسناد محرمانه ، مراجعین ، مشاوران ، پیمانکاران فرعی و سایر شرکای حرفه ای و شرکای اجتماعی. و حفظ کرامت انسانی و نهادینه کردن اخلاق حرفه ای

• اولویت بندی منافع ملی و اجتماعی به هرگونه منافع شخصی و تلاش برای حفظ محیط زیست و ارتقاء سلامت ، ایمنی و رفاه جامعه

• کارمندان متین الکترونیک ، بر این باورند که رضایت و خوشنودی مشتری ، مهمترین تأیید برای سنجش خود، فداکاری از خود و عملکرد حرفه ای است و به عنوان پایه اصلی برای بهبود با قدردانی و استقبال از هر نوع عقیدتی، به طور خاص انتقاد و عدم رضایت از مراجعین نیز آنها را اعمال می کند.

اصول اساسی منشور اخلاقی در شرکت متین الکترونیک

این منشور ما را متعهد می کند که در نگرش حرفه ای خود به ارزش ها ، اعتقادات و اخلاق حرفه ای بمانیم ، منشور اخلاقی شرکت متین الکترونیک بر دو جنبه اصلی استوار است:

1. سهامداران و مشتریان

2. کسانی که به مشتریان یا سهامداران خدمت می کنند.

1. نظم و انضباط در محل کار

2. آراستگی

3. دقت

4- برخورد خوب و رعایت ادب و احترام

5- خدمت مبتني بر عدالت

6. انجام امور در کمترین زمان ممکن

تلاش برای انجام امور مشتریان در راحت ترین و کوتاه ترین زمان ممکن.

• رعایت دقیق بودن و احساس مسئولیت در جهت منافع سهامدار ، همکاران و به ویژه پیشگامان و پایبندی به نقد فرهنگ ، پاسخگویی و اعتماد متقابل

• تعهد به تلاش و رضایت مشتری و کلیه سهامداران

• مشارکت در تصمیم گیری و همکاری برای دستیابی به هدف شرکت

• مطابقت قوانين و مقررات اداري و نيز اجتناب از هرگونه سوء استفاده از موقعیت شغلی و تبعیض در روابط کاری و حفظ اطلاعات و اسرار سازمانی

• اطمینان از تحقق صحیح و به موقع مسئولیت ها و تعهدات و موازنه بین منافع شخصی و سازمانی با اولویت بندی منافع سازمانی

• توجه به جایگاه شرکت و رعایت الزامات ، ملاحظات ، نقش ها و مسئولیت های تمام سهامداران مربوطه

• ارتقاء ، توسعه تجربه و دانش شرکت به عنوان سرمایه شرکت و به اشتراک گذاری آن با همکاران ، مشاوران ، پیمانکاران و کلیه سهامداران در چارچوب شرکت

• ارزش زمان در انجام فعالیت ها و تعهدات و دفاع از حق و زمان همکاران ، مشتریان و سهامداران

• رعایت نظم و انضباط ، آراستگی مطابق با فرهنگ اسلامی و ملی

• استفاده بهينه از منابع و تسهيلات شركت و جلوگيري از  سوءاستفاده ، با صرفه جويي و حذف تشريفات مازاد

• افزایش اثربخشی و تشخیص نیازها و انتظارات مشتری به طور مداوم و ارزیابی رضایت آنها برای توسعه خدمات مطابق با نیازهای مشتری